Bestuur

Voorzitter: Han Slijkhuis

Secretaris: John Hoebink

Penningmeester: Athur Zilvold

Lid: Bert Jansen, Gerrit Bosman, Roel Hakvoort