Jan Hendriks clubkampioen toerfietsen

Het laatste weekend van september stond voor Toerclub Keiaosers in het teken van het clubkampioenschap toerfietsen 2011. Een groot aantal clubleden gingen in deze eerste editie de strijd met elkaar aan.

Het kampioenschap bestond uit het rijden van een fietstocht, waarvan het parcours voor de deelnemers onbekend bleef tot aan de start en dat een lengte had van rond de 50 km. Vooraf diende bij de organisatie de gemiddelde snelheid opgegeven te worden waarmee het clublid dacht te gaan fietsen. Het ging erom de vooraf opgegeven gemiddelde snelheid per uur, zo exact mogelijk te benaderen. Het was een individuele deelname waarbij ook de minder snelle fietser kampioen kon worden. Uiteraard gaat het om een eerlijke, sportieve prestatie. Er mag dus geen gebruik worden gemaakt van horloges, fietscomputers, mobiele telefoons en andere middelen waarmee de tijd of snelheid bepaald kan worden.

Er werd van start gegaan met een gezamenlijk kopje koffie bij Winkelman in Keijenborg, waarna de briefjes met de verwachte snelheden (van 26 tot 35 km/u) werden ingeleverd. Na loting werd de startvolgorde bepaald, het rugnummer opgespeld en werden alle registratie middelen ingenomen. Met tussenpozen van een minuut, vertrok er telkens weer een volgende fietser. Het uitgepijlde parcours bestond uit een rondje van 25 km. lengte richting Delden, die tweemaal afgelegd moest worden. Halverwege kwam men terug bij de kerktoren van Keijenborg en moest de route in tegengestelde richting afgelegd worden. De echte slimmeriken wierpen stiekem een korte blik op de kerktoren om de tussentijd te zien en keerden zich om voor het laatste traject. Het leuke van dit 2e rondje was, dat de concurrenten elkaar weer tegenkwamen en men zag dat de startvolgorde van het deelnemersveld helemaal door elkaar gehusseld was door de verschillende snelheden.
Nadat de laatste kanshebber de finishlijn was gepasseerd, waren de tijden snel in het speciaal ontworpen computerprogramma ingebracht en was de einduitslag bekend. Het merendeel van de deelnemers bleek te hard gereden te hebben en werden geadviseerd om volgend jaar wat vaker in de remmen te knijpen. De kampioensbeker kon uiteindelijk door onze lieftallige rondemiss overhandigd worden aan Jan Hendriks. Na een gemeten afwijking van 0,7 km. op zijn vooraf verwachtte gemiddelde snelheid, kon het glas geheven worden op zijn kampioenschap.

Uitslag: